14 DH „S L d S P D K”

Nazwa: 14 Drużyna Harcerska
„Spadłych Listków do Szyby Przyklejonych Deszczu Kropelką”
Drużynowy: phm. Zbigniew Nowosielski
Data powstania: 03.04.1998
Barwy: żółte
Bohater: Antoni Szczęsny Godlewski „Antek Rozpylacz”
WWW: www.harc.lemac.pl
Telefon: 698 686 156
E-mail: zn.serwis.sos@o2.pl
GG:
Obszar działania: Gmina Siennica
Opis: Drużyna od chwili powstania pielęgnuje etos Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Bohaterem drużyny jest „Mały Powstaniec Warszawski”, a hymnem drużyny jest piosenka „Mały mundur”. Drużyna organizuje uroczystości patriotyczne oraz uczestniczy w obchodach rocznic wydarzeń historycznych. Harcerki i harcerze drużyny pomagają w zbieraniu informacji o regionalnym ruchu oporu i uczestniczą w redagowaniu wydawnictw. Podczas realizacji celów Operacji Sprzątania Doliny Świdra i Jego Dopływów”, Operacji „Wilcza Jama”, Pikniku Hippicznego czy Pogoni za lisem zawsze występuje wątek patriotyczny. Działania drużyny w kategorii upamiętniania zdarzeń historycznych i osób w nich uczestniczących ilustrują załączone artykuły prasowe i reportaże fotograficzne.