Dzięki staraniom mińskiego ZHP, 31.01.2018r. Chorągiew Mazowiecka ZHP złożyła wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego “INFRASTRUKTURA KULTURY 2018”.

Ku naszej ogromnej radości, po pozytywnej weryfikacji wniosku, 5 lipca 2018r. podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizacje zadania “Modernizacja budynku Stanicy Hufca ZHP “Mazowsze” Mińsk Mazowiecki – Harcerska Kultura”. Jest to pierwsze, tak duże dofinansowanie celowe w historii naszej Stanicy.

Całkowity koszt inwestycji to 162 500zł brutto, przy czym dotacja MKiDN to kwota
130 000zł brutto, a wkład własny to kwota 32 500zł brutto.

15 sierpnia 2018r. Chorągiew Mazowiecka ZHP reprezentowana przez Komendanta Chorągwi – hm Michała Bagińskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Chorągwi
– hm Andrzeja Gorczycy podpisała umowę z firmą AG PARTNER AGNIESZKA ZALEWSKA na wykonanie przedmiotowego zadania za kwotę 158 800,38 zł.

W ramach modernizacji wymienimy starą drewnianą konstrukcję dachu nad pomieszczeniem świetlicy. Nowa konstrukcja stropodachu żelbetowa gęstożebrowa. Wymieniona będzie również drewniana stolarka okienna w całej Stanicy na PCV z zestawem 3-szybowym spełniająca obecne normy. Zmodernizujemy również przestarzałą
i niebezpieczną instalację elektryczną. Skuta zostanie także stara spękana nawierzchnia schodów z “lastryko” i wykonana zostanie nowa nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Zbudujemy pochylnię dla niepełnosprawnych wraz z poręczami ochronnymi.

Zakupiony zostanie również wysokiej klasy aparat fotograficzny marki Sony a6300 wraz
z podstawowymi akcesoriami eksploatacyjnymi za kwotę 3589zł.
Posłuży nam wszystkim do upamiętniania najpiękniejszych chwil w historii naszego Hufca.

W poniższych galeriach zobaczyć można będzie stan naszej Stanicy przed modernizacją, w trakcie modernizacji a także po zakończonych pracach modernizacyjnych. Pokażemy również nasz nowy fantastyczny sprzęt fotograficzny. Zapraszamy do oglądania.

Zapraszamy również wszystkich chętnych do pomocy przy pracach porządkowych, dla każdego zawsze coś się znajdzie

Planowany termin zakończenia prac to 31.12.2018r.

no images were found