PKI “KWESKI – HU”

Nazwa: Puszczański Krąg Instruktorski „Kweski-Hu”
Przewodniczący Kręgu: phm. Kamil Makos
Data powstania: 01.07.2009
Bohater:
WWW:
Telefon:
E-mail: pki@zhp.net.pl
GG:
Obszar działania: Powiat miński
Opis: Puszczański Krąg Instruktorski “KWESKI-HU” powstał 1 Lipca 2009r. Był sformalizowaniem kilkuletniej współpracy grupki instruktorów-przyjaciół. Swoją pracę opieramy na ideach Woodcraftu, oraz Regule Czterokrotnego Ognia. Promujemy powrót do naturalnego biwakowania w myśl słów Bi-Pi “Nie jesteśmy klubem, ani szkółką niedzielną, ale szkołą puszczaństwa. Musimy więc przebywać na otwartej przestrzeni dla zdrowia duszy i ciała”.
Logo: