Komenda Hufca

Strategia rozwoju hufca

Skład komendy hufca


Komendant hufca – phm Dariusz Piętka

Skarbnik – dh Janusz Zalewski

za-ca komendanta ds. Programu – phm Piotr Gazda

członek komendy ds. Kształcenia – phm Małgorzata Pniewska

członek komendy ds. Pracy z kadrą – phm Rafał Kałuski

członek komendy – phm Mirosław Bogusz

członek komendy – pwd Rafał Gałązka