Skład komendy hufca

Komendant hufca

Skarbnik

za-ca komendanta ds. Programu

członek komendy ds. Pracy z kadrą

członek komendy

członek komendy

członek komendy

phm. Dariusz Piętka

dh  Janusz Zalewski

phm Piotr Gazda

hm. Rafał Kałuski

hm. Dariusz Jackiewicz

phm. Mirosław Bogusz

pwd. Damian Murach

Komendant hufca

Skarbnik

za-ca komendanta
ds. Programu

członek komendy
ds. Pracy z kadrą

członek komendy

członek komendy

członek komendy

phm. Dariusz Piętka

dh  Janusz Zalewski

phm Piotr Gazda


phm. Rafał Kałuski


hm. Dariusz Jackiewicz

phm. Mirosław Bogusz

pwd. Damian Murach

Przewiń do góry